Exkurze pro 2. stupeň

V úterý 29. 11. 2016 se žáci 2. stupně ZŠ a MŠ ve Žďárné zúčastnili exkurze do Dukovan, ekotechnického centra Alternátor v Třebíči a Židovského města v Třebíči. V jaderné elektrárně Dukovany se žáci na modelech jednotlivých částí elektrárny seznámili s principy výroby elektrické energie. Výklad byl přizpůsoben věku žáků tak, aby i mladší děti získaly alespoň představu o výrobě elektřiny. Další zastávkou bylo ekotechnické centrum Alternátor vybudované v bývalé továrně na výrobu obuvi. Toto centrum připravuje programy pro děti všech věkových kategorií s tematikou vědy, techniky, vynálezů, výroby a spotřeby energie. Žáci se po expozici mohli pohybovat samostatně, prohlédnout si exponáty, vyzkoušet lezeckou stěnu, nebo pomocí šlapání na kole nabít baterie k pohonu elektromobilu či zhlédnout program o planetě Zemi promítaný na kouli o průměru 3 metry. V Třebíči žáci ještě navštívili židovskou čtvrť, která je zapsaná v seznamu světového dědictví UNESCO jako jedna z nejzachovalejších židovských čtvrtí v Evropě. Prohlédli si synagogu, vyslechli výklad o životě židů, seznámili se se způsoby života židů, s náboženskými svátky, s konzumovaným jídlem a s dalšími zajímavostmi z této židovské čtvrti. Exkurze byla bohatá na množství nových informací, ale pro žáky byla určitě přínosná. ML foto zde