Vánoční keramická dílna v ŠD

V úterý 9. listopadu 2021 se žáci ze školní družiny zúčastnili keramické dílny s vánoční tematikou. Přijela za nimi paní keramička, která jim rozdala pláty hlíny a vysvětlila, co a jak budou dělat. Jako první si vyrobili anděla, který zároveň sloužil i jako svícen. Výroba anděla byla náročnější, proto zabrala větší část hodiny, ve zbytku času si děti vyrobily postavičku sněhuláka, ze zbytků hlíny si pak žáci mohli vyrobit libovolné výrobky s vánoční tematikou.  Paní keramička si výtvory odvezla domů na vypálení a za 14 dní je dovezla zpět na glazování. Následující týden si je žáci odnesli domů. Akce se vydařila a všichni byli spokojeni. Michaela Korcová, Renata Polívková  foto