Vánoční besídka v kulturním domě

Žáci základní a mateřské školy si opět připravili pro širokou veřejnost vánoční besídku. Vše odstartovala mateřská škola, děti zarecitovaly básničky a zazpívaly písničky. Z prvňáků se stali andílci, čerti a sněhuláci, kteří nám zatancovali, zazpívali a představili se prostřednictvím básničky. Druháci ukázali svoje pohybové nadání prostřednictvím písničky Sofia. Žáci třetí třídy zarecitovali několik básniček, zazpívali písničku a Křemílek s Vochomůrkou si upekli kaštany. Čtvrťáci se prezentovali s pásmem básniček, páťáci zahráli pohádku o Popelce. Šestá třída zimní náladu oživila Grónskou písničkou a vánočními vtipy. Sedmáci poslali Marušku v pohádce O dvanácti měsíčkách pro špenát a motýla. Osmá třída si pro diváky připravila pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký, několik děvčat zatančilo na píseň Can’t stop the feeling a celé odpoledne završili deváťáci s parodií na pohádku Sněhurka. Doufáme, že se besídka líbila a zároveň děkujeme všem, kteří se na ní podíleli. Rouchalová foto