UPOZORNĚNÍ

Upozorňuji rodiče žáků, že platby za kroužky na II. pololetí školního roku 2016/2017 je třeba uhradit do 20. ledna 2017 na účet školy nebo v hotovosti v kanceláři školy. Děkuji Čížková