Ukončení školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

v úterý 30. 6. 2020 bude ukončen školní rok 2019/2020 rozdáním vysvědčení. Žáci přijdou na 7,30 hodin, předpokládané ukončení v 8,30 hodin. Pro vysvědčení si mohou přijít všichni žáci. Kdo nechodil v měsíci červnu do školy, musí přinést vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (naleznete na stránkách školy nebo vyzvědněte ve škole). Děti musí být vybaveny rouškou. Kdo si pro vysvědčení nepříjde 30. 6. 2020, možno si je vyzvednout v kanceláři školy do 18. 7. 2020 v dopoledních hodinách. Musilová L.