Třeťáci na návštěvě v kovárně

V hodinách předmětu Člověk a jeho svět jsme si povídali o různých povoláních. Také jsme se zamýšleli nad tím, čím bychom jednou chtěli být, co už umíme a co bychom pro to měli udělat. Velmi nás zaujala řemesla, tedy činnosti zabývající se výrobou předmětů denní potřeby nebo prováděním oprav. Pátrali jsme po tom, čím se zabýval uhlíř, švec či kolář. Některá řemesla, která v minulosti existovala, dnes již nahradila moderní strojová výroba.

Proto jsme byli velmi rádi, když jsme mohli navštívit pana Dudka, uměleckého kováře v jeho kovárně. Prohlédli jsme si kovárnu a zařízení, která kovář používá. Nejlepší ze všeho bylo, že jsme si za pomoci pana Dudka vyrobili podkovu pro štěstí. Velmi děkujeme panu Dudkovi za jeho čas a že nám umožnil exkurzi do své umělecké kovárny.  MD