TEGA Blansko mezi žáky 9. třídy

Ve čtvrtek 20. 10. 2016 přijel za žáky 9. třídy ředitel Střední školy technické a gastronomické pan Ing. Pavel Dvořáček, aby naše žáky seznámil s možnostmi, které jejich škola nabízí při volbě studijních a učebních oborů studia po ukončení základní školy. Informoval naše žáky také o tom, kde jejich absolventi nacházejí uplatnění a jaký je o ně zájem na trhu práce.

Pan ředitel také hovořil o bývalých a současných žácích jejich školy, kteří navštěvovali ZŠ a MŠ Žďárná. Velmi chválil našeho žáka Radka Paděru, který již ukončil vysokou školu a dodnes jej považuje za nejlepšího žáka školy. Pochvalně hodnotil dalšího našeho žáka Tomáše Dvořáka, který je jedním z nejlepších žáků maturitních ročníků, zúčastňuje se a vyhrává různé soutěže u nás i v zahraničí.                                                                  Musilová Ludmila