Společný výlet dětí mateřské školy a rodičů

V první polovině června 2018 plánujeme školní výlet do ZOO a DINO Vyškov. Dle Vašeho rozhodnutí se můžete zúčastnit se svým dítětem nebo dítě pojede bez rodičů v doprovodu učitelek. Své rozhodnutí zapište na seznam v šatně mateřské školy do 5. 4. 2018. Termín výletu bude blíže upřesněn.