Soutěž ži-ra-fa

10. listopadu se dva týmy žáků ze sedmé, osmé a deváté třídy zúčastnili soutěže ži-ra-fa v Brně. Týmy plnily úkoly na čtyřech stanovištích, a to z fyziky, zeměpisu, dějepisu a kulturně-společenského rozhledu. Přestože ve výsledkové listině se naše týmy umístily ve druhé polovině, děkujeme soutěžícím za nasazení, které soutěži věnovali. Věřím, že to pro ně byla zajímavá zkušenost. Fotografie si můžete prohlédnout zde. JV