Školní výlet 3. a 4. třídy

Ve středu 20. 6. 2018 se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili školního výletu. Navštívili jsme pískovcové jeskyně a rozhlednu v Rudce u Kunštátu a zámek v Kunštátě. Průvodkyně v jeskyních velice přístupnou formou seznámila žáky s historií jeskyně a pískovcových soch. Výklad žáky zaujal a prohlídka se jim líbila. Součástí jsou i hezky upravené zahradní plochy s keramickými prvky. Nejvíce se jim líbila prohlídka tzv. smyslové zahrady, kde si pomocí hmatu a jiných smyslů mohli hádat, které předměty zde jsou ukryty. V zámku je průvodkyně seznámila stručně s historií a v závěru žáci vypracovali připravený pracovní list, kde si znalosti a informace zpětně ověřili. foto Ku