Školní výlet – 1., 2. a 3. třída – Brno a Svět Šmoulů

Dne 21.6. 2023 se žáci 1., 2. a 3. třídy vypravili na školní výlet do Brna.

          První zastávkou bylo Brno – Bystrc, odkud jsme lodí pokračovali ke hradu Veveří, kde na nás čekal náš autobus. Zpočátku jsme byli nedůvěřivý, trošku jsme se i báli, ale v průběhu plavby z nás všechno spadlo a my se procházeli po palubě jako zkušení námořníci.

          Autobusem jsme pak pokračovali na Výstaviště, kde se na nějakou dobu usídlili Šmoulové a vytvořili si tam svůj magický svět kouzel a čar, Šmoulové nás pozvali do svých houbových domečků, společně jsme utekli vzteklému kocourovi Azraelovi a zvítězili jsme nad zlým Gargamelem. Poté jsme se ocitli v herní zóně, kde jsme vyzkoušeli skákací hrad, lego kostky, motokáry a malování.

        Na závěr jsme vyzkoušeli let na čápovi a utratili všechny peníze za suvenýry. Všem zúčastněným se výlet velmi líbil a kromě suvenýrů si dovezli spoustu zážitků. K. Adamčíková