Škola pro udržitelný život

V letošním roce jsme se s žáky z šesté třídy zapojili do projektu Škola pro udržitelný život. Zmapovali jsme obec Žďárná, její silné i slabé stránky, a vytipovali jsme několik oblastí, které bychom chtěli změnit. Z nich jsme potom vybrali jeden projekt, který jsme zrealizovali. Tímto projektem byla oprava autobusové zastávky na horním konci obce. V zastávce jsme oškrábali starou omítku i oprýskané nátěry rámů oken, zastávku jsme vymalovali a ozdobili obrázky, okna jsme natřeli nazeleno. Uklidili jsme nepořádek za zastávkou, prořezali staré keře a vedle zastávky jsme založili nový záhonek, na který jsme vysadili byliny a keře, které má rád hmyz. Na břízu za zastávkou ještě umístíme budku pro ptáky. S opravou nám pomáhal pan starosta – zajistil opravu děravé střechy a okapu, zajistil odvoz odpadu a přivezl nám oblázky na mulčování záhonu. Zastávku jsme obci slavnostně předali 28. června. Projekt to byl náročný, ale všichni se při něm hodně naučili a z výsledku máme obrovskou radost. Fotky zde. JV