Sběr starého papíru

Ve středu 10. 5. 2017 proběhl ve škole sběr starého papíru. Již brzy ráno přiváželi rodiče do školy svoje děti spolu s množstvím starého papíru, který shromažďovali u školy. Firma NAJA, se kterou spolupracujeme, přistavila dva kontejnery, které se v průběhu dne rychle naplnily. Pan školník se skupinou pracovitých chlapců vážili papír a ukládali ho do kontejnerů až do jejich zaplnění. Protože papíru bylo ještě mnoho, tak nám firma NAJA přivezla další kontejner a i ten se naplnil. Celkem jsme sesbírali 9 788 kg papíru. Sběr probíhal formou soutěže mezi třídami a hodnocen byl zvlášť první a druhý stupeň s těmito výsledky:

  1. stupeň: 1. místo – 3. třída, 2. místo – 2. třída, 3. místo – 1. třída, 4. místo – 4. třída, 5. místo – 5. třída
  2. stupeň: 1. místo – 7. třída, 2. místo – 6. + 8. třída, 3. místo – 9. třída

Také mateřská škola se sběru zúčastnila a celkem přinesli 450,5 kg papíru. Všem zúčastněným děkujeme.foto Musilová

Foto – vyhlášení výsledků