Sběr papíru

Základní škola a Mateřská škola organizuje dne 3. 5. 2018 sběr papíru.  V tento den bude přistaven velkoobjemový kontejner, do kterého se bude papír ukládat. Opět je tento sběr organizován jako soutěž mezi třídami. Nejlepší třídy 1. a 2. stupně získají jako výhru poukaz na bowling do Boskovic (počítá se průměr na žáka). Do sběru papíru se zapojí i MŠ, kde všechny děti získají drobnou odměnu. Sběr papíru pro veřejnost bude 3. 5. 2018 v odpoledních hodinách od 16:00 do 18:00.