Recitační soutěž 1. , 2. třídy

Ve středu 28. 3. proběhla mezi dětmi 1. a 2. ročníku recitační soutěž. Všechny děti si připravily nějakou básničku a tu přednesly před svými kamarády. Také si se svými učitelkami připravily dramatizaci pohádek: prvňáčci „Popletenou pohádku“ a druháčci  pohádku „O paraplíčku“. Všichni s velkým napětím čekali, kdo bude v recitaci nejúspěšnější. Z každé třídy bylo vybráno pět žáků, kteří dostali medaile a diplomy. Ale protože se všichni moc snažili, básničky se naučili a co nejlépe přednesli, dostaly odměnu všechny děti. foto Kovaříková