Putování za Královnou Zimou v MŠ

Dne 23.1. v rámci tématu ,,Putování za Královnou Zimou“ se děti vydaly do přírody. Cestou plnily úkoly z různorodých oblastí – přírodovědné, hudební, pohybové… Za splnění úkolů na děti v lese čekala Královna Zima a po úspěšném rozluštění tajenky je čekal poklad ve formě sladké odměny. Foto zde