Provoz školy

Ředitelka ZŠ a MŠ Žďárná oznamuje zákonným zástupcům dětí a žáků, že dne 6. 11. 2019 nebude provoz školy přerušen ani omezen.