Projektový den – muzeologie

Ve středu 20. října se naši šesťáci zúčastnili projektového dne s odborníkem na téma muzeologie. Paní Blanka Veselá z muzea v Letovicích představila práci muzeologa a různé druhy muzeí. Žáci se vyzkoušeli, jak je těžké složit ze střepů džbánek, zkusili si najít informace o předmětech půjčených z muzea a taky si mohli vyzkoušet, jak je těžké někdy určit, o jaký předmět se jedná a k čemu sloužil. V druhé části dne se sami stali muzeology a vytvořili na chodbě v prvním patře výstavu na téma historie školy.  Fotky zde. JV