Projektové vyučování ve 4. třídě-Karel IV.

Čtvrťáci se dne 5.6. 2023 celé dopoledne věnovali osobě panovníka Karla IV. První hodinu si v českém jazyce zopakovali informace o jeho životě a zejména mládí, když doplňovali i/y. Poté si vyzkoušeli kladení otázek a jejich tvorbu dle zadané odpovědi. Následně jsme se přesunuli k počítání a šifrování pomocí matematických operací, až jsme se dostali k lichým číslům, pomocí kterých jsme zjistili přesné datum a čas započetí stavby Karlova mostu. V předmětu člověk a jeho svět jsme se zaměřili na mládí a korunovaci Karla IV., kde děti prokazovaly zdatnost na poli čtenářské gramotnosti. A když jsme byli na královské korunovaci, bylo třeba vyrobit korunovační klenoty, na kterých pracovali zlatníci ve skupinkách a moc se jim dařilo. Nakonec jsme si mohli pobrukovat melodie ze slavného filmu Noc na Karlštejně. Dětem děkuji za spolupráci a uctění památky otce vlasti. fotoEK