Projekt Krokus na památku dětským obětem holocaustu

ZŠ Žďárná se zapojila do projektu na památku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jež zemřely během holocaustu. Podstatou projektu je zasazení sazenic krokusu, které ideálně vykvetou kolem data 27. ledna, na Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Žlutá barva krokusů připomíná žlutou Davidovu hvězdu, již byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku holocaustu mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. Sazenice vysázeli žáci 6. třídy na školním záhonku před okny školní družiny. Spolu s námi můžete sledovat, zda nám sazenice vysázené do tvaru Davidovy hvězdy v lednu vykvetou. EK