Projekt „HASÍK“ 2. a 6. třída

Ve dnech 3. května a 24. května nás ve škole navštívili zástupci profesionálních hasičů z Boskovic s projektem „ Hasík“. Tento projekt probíhá každoročně a je zaměřen na žáky druhé a šesté třídy. V první části si děti zopakovaly a rozšířily znalosti z oblasti požární ochrany. Dozvěděly se zajímavosti z práce profesionálních hasičů a mohly si vyzkoušet protipožární ochranný oblek, helmu i dýchací přístroj, který hasiči používají při zásahu. Ve druhé části si žáci nacvičovali chování v případě požáru doma, ve škole, v obchodním centru, seznamovali se s typy zvuků sirén a zaměřili se na prevenci požáru a jiných, pro děti nebezpečných, aktivit. Pro žáky byla tato setkání přínosem a doplnila jejich znalosti o další důležité informace. Kov. foto