Přírodovědný klokan

Žáci 8. a 9. třídy měli opět možnost ověřit si znalosti z přírodovědných předmětů v soutěži Klokan. Mezi zúčastněnými prokázala nejlepší schopnosti Tereza Zedníková z 9. třídy, která získala 63 bodů. Ve výsledcích celého okresu Blansko se umístila na krásném 12. místě. Na druhém místě ve škole se umístila Nela Zemánková z 8. třídy s 57 body a o třetí místo se podělili Natálie Jelínková a Jakub Sedlák z 9. třídy. JV