Přespolní běh – žáci

Ve čtvrtek 26. září se naše škola opět stala pořadatelem okresního přeboru v přespolním běhu. Tentokrát k nám zavítala pouze družstva žáků, ale  i tak do Žďárné dorazilo víc než 120 běžců. Trať byla vedena náročnějším terénem než v předchozích letech. Mezi mladšími žáky si s ní nejlépe poradil Vojta Přikryl ze ZŠ Dvorská, následovaný Matějem Hruškou ze ZŠ Rájec a Markem Doleželem ze ZŠ Salmova. Mezi družstvy byla nejlepší ZŠ Salmova před ZŠ TGM Blansko a ZŠ Sušilova Boskovice. Z našich závodníků byl nejlepší Jakub Kočvara  ze 6. třídy (8. místo) a Tomáš Jelínek (13. místo).

Kategorii starších žáků ovládl Tomáš Komárek ze ZŠ Erbenova Blansko, který si pro vítězství přiběhl s velkým náskokem. Na druhém místě doběhl Jan Strýček ze ZŠ Letovice a Pavel Berka, také ze ZŠ Erbenova. V soutěži družstev se na 1. místě umístila ZŠ Letovice, na 2. místě ZŠ Erbenova a na 3. místě ZŠ Dvorská Blansko.

I přes drobné zmatky se závod povedl. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci, hlavně Aničce Minxové a Petru Šindelkovi, našim bývalým žákům, kteří zajišťovali zdravotnickou službu, žákům 9. třídy a paní učitelce Ježkové. Foto zde. JV