Přespolní běh

Ve čtvrtek 27. září se ve Žďárné podruhé uskutečnil okresní přebor v přespolním běhu žáků. Krásná trať a příznivé počasí přilákalo ohromujících 316 závodníků z 18 škol blanenského okresu. Mezi mladšími žákyněmi si nakonec pro vítězství doběhly dívky z Letovic, nejlepší tým mladších žáků představila ZŠ 9. května z Boskovic. Kategorii starších žáků suveréně ovládla ZŠ Dvorská z Blanska a kategorii starších žákyň ZŠ TGM Blansko. Naši závodníci se mezi ostatními neztratili. Tomáš Jelínek doběhl na krásném 12. místě a Jakub Kočvara na 14. místě, což je mezi 92 závodníky velký úspěch. Nejlepší umístění mezi mladšími žákyněmi měla Kateřina Pavlů (26. místo z 76). Ze starších žáků se nejlépe umístil Jáchym Páral. Všem reprezentantům patří velké poděkování.

Organizace takto velké soutěže je velmi náročná a neobejde se bez zmatků a bez chyb. Přesto si myslím, že jsme ji i letos zvládli dobře. Patří za to díky všem organizátorům a také žákům naší školy, kteří s velkým nasazením a nadšením pomáhali, kde bylo třeba. Fotky zde. JV