Předvánoční Vídeň

Dne 30. 11. se žáci a učitelé naší školy vydali do předvánoční Vídně. Po příjezdu do Vídně bylo naší první zastávkou Vojenské muzeum, kde jsme viděli např. vůz, ve kterém byl zastřelen František Ferdinand d´Este, jeho uniformu a zbraně použité v první světové válce. Poté naše cesta směřovala ke stájím lipicánů, kde nám pan Polák udělal soukromou prohlídku. Dále jsme pokračovali prohlídkou náměstí, viděli jsme památník Marie Terezie a vídeňský Morový sloup a navštívili katedrálu sv. Štěpána, kde si Napoleon vzal Marii Louisu. Předposlední zastávkou bylo Přírodovědné muzeum. Nejdůležitějším bodem zde je willendorfská  venuše. Zlatým hřebem celého dne byly vánoční trhy, na které jsme se nejvíce těšili. Mohli jsme si koupit třeba horkou čokoládu, dětský punč nebo nějaký vánoční dárek. Výlet se všem líbil, velké díky patří paní průvodkyni za výborný výklad, paním učitelkám za zorganizování celého výletu a panu Mazánkovi za zprostředkování exkurze ve stájích.  Kateřina Kovářová, Aneta Dvořáková (žákyně 9. ročníku). Foto zde.