Právní odpovědnost žáků na ZŠ – beseda s odborníkem

      Dne 3.3. navštívila naši školu paní Mgr. Vendula Bryxová , která přišla našim žákům šesté a sedmé třídy povykládat o základech práva a o právní zodpovědnosti nezletilých dětí. Besedu zahájila diskuzí s dětmi, jak často používají větu – Na to nemáte právo.

            Poté pokračovala vysvětlením pojmu právník a co musí žák udělat, aby se jím mohl stát.  Přiblížila žákům historii vzniku práva a upozornila je, že právní systém vznikl už velmi dávno. Diskuzí pak vyvodili situace, které jsou dětem blízké a kde všude už vstupují do právního světa. Připomněli si společně, co následuje při nedodržení dohodnutých pravidel a seznámila je s činností výchovných ústavů.

          Na závěr pak připomněla, že uzavřením jakékoliv smlouvy vznikají práva a povinnosti. Vysvětlila pojem svéprávnost a jak je to s věkovou hranicí. Žákům se beseda líbila a doplnili ji spoustou otázek. Paní Bryxové patří velký dík. Radka Přibylová