Podzimní exkurze Velehrad

Babí léto nám letos obzvlášť přálo a my jsme se se žáky 2. stupně vydali na historicko – přírodovědnou exkurzi do Velehradu. Nejprve nás přivítala Živá voda v Modré. V rámci expozice nás čekalo seznámení s životem ve vodě i okolo vody, viděli jsme typické moravské biotopy, pratury a především nás zaujal podvodní tunel, ve kterém byly k vidění mnohé sladkovodní ryby. Zajímavé byly obrovské vyzy, jeseteři i kapři. Z Modré vedly naše kroky k významnému poutnímu místu, k barokní bazilice ve Velehradu. Návštěvu baziliky zpestřil zákusek v blízké cukrárně a nabiti energií jsme pokračovali k Archeoskanzenu Modrá.  Archeoskanzen je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin. Skanzen si žáci podrobně prohlédli a během exkurze vyplňovali pracovní listy. Celý den nám krásně svítilo sluníčko a všichni si podzimní den ve Velehradu užili. RO foto