Poděkování paní učitelce Přibylové od žáků 6. třídy

Žáci šesté třídy si pro paní učitelku Přibylovou připravili velké poděkování za veškerou péči, lásku a čas, který jim během 4 let, které o ně pečovala, věnovala.