Od Dášeňky ke zkáze světa: Divadélko Hradec Králové

Pro žáky si letos herci Divadélka z Hradce Králové připravili přestavení o životě a díle Karla Čapka. Soubor několika ukázek je seznámil s nejslavnějším prvorepublikovým autorem. Děti zhlédli ukázky z Loupežníka, Básníka, Bílé nemoci a Adama stvořitele. Představení bylo poučené a velice zábavné. RO