Nošení roušek

Od 10. 9. 2020 je zavedena povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol. Během výuky ve třídách tato povinnost neplatí. Žádám rodiče, aby vybavili svoje děti dostatečným počtem buď jednorázových roušek nebo rouškami látkovými, u kterých je třeba dbát na zásady správné údržby. Povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol platí i pro rodiče a osoby, které navštíví školu.Musilová