Německá olympiáda

V pondělí 18. 12. 2017 se nadšenci ze 7. a 9. třídy zúčastnily školního kola olympiády z německého jazyka. Jejich úkolem bylo zvládnout poslech, porozumění textu a konverzační část na vybrané téma. Nejlepší ze sedmé třídy se stala Adriana Janků, která zvítězila v kategorii I.A. Na druhém místě se umístila René Kavanová a na třetím místě Nela Zemánková. V kategorii II.A zvítězila naprosto nejlepším výsledkem, přičemž ztratila pouze jeden bod, Aneta Dvořáková, následovaná Kateřinou Kovářovou a Ludmilou Markovou. Všem zúčastněným děkuji za přípravu a čas věnovaný němčině. Nejlepší žákyně také postoupí do okresního kola.EK FOTO