Návštěva na dopravním hřišti

V úterý 1. 11. 2016 se žáci 4. třídy zúčastnili výcviku na dopravním hřišti v Blansku. V teoretické části se seznámili se základními dopravními značkami a důležitými dopravními pravidly pro provoz na komunikaci. Získané vědomosti si potom prakticky vyzkoušeli při jízdě na dopravním hřišti. Zde se museli řídit dopravními značkami, dbát na bezpečnost a uplatňovat pravidla pro jízdu na kole. Kudová L.