Návštěva Hasičského záchranného sboru v Boskovicích

V pátek 26. 5. 2017 děti z naší mateřské školy navštíví Hasičský záchranný sbor v Boskovicích.

Odjezd v 8,30 hodin linkovým autobusem ze Žďárné.

Návrat ve 12,30 hodin. Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedněte ve 13,00 hodin.

Vybíráme 20,- Kč na autobus.

S sebou – baťůžek s pitím a pláštěnku.

V případě nepříznivého počasí bude akce odložena.