Návštěva dopravního hříště

Dne 31. 10. 2018 žáci 4. ročníku navštívili dětské dopravní hřiště v Blansku, kde si v učebně dopravní výchovy nejprve teoreticky zopakovali dopravní značky a situace. V druhé části výuky si vše prakticky procvičili na dopravním hřišti při jízdě na jízdním kole. foto Gr