Návštěva Divadla Radost v Brně – mateřská škola společně se žáky 1. třídy základní školy