Matematici soutěžili

V pátek 5. dubna 2019 bylo v Základní škole a Mateřské škole Žďárná uspořádáno školní kolo 42. ročníku Pythagoriády, soutěže v řešení matematických úloh. Tato soutěž je určena pro žáky 5. – 8. ročníku základních škol a pro každý ročník bylo připraveno 15 úloh; úspěšným řešitelem se stal žák, který v termínu 60 minut vypočítal minimálně deset úkolů.Z uvedených ročníků se přihlásilo nebo k řešení bylo vyzváno celkem 19 žáků. Po hodinovém úsilí se ze tří žáků 5. ročníku stali úspěšnými řešiteli Šárka Foltýnová a Petr Trnečka, ze šesti šesťáků byli úspěšní Nikol Staňková, Jonáš Filouš a Tomáš Jelínek. Mezi šesti účastníky 7. ročníku stejně jako čtyřmi osmáky nebyl žádný úspěšný řešitel. Nejblíže k postupu měli Agáta Dudková a Jaroslav Aujeský, v nejstarší kategorii potom Šimon Zedník. Práce úspěšných řešitelů budou zaslány organizátorovi okresního kola a ten po kontrole prací vybere a pozve žáky k jejich účasti v okresním kole. To se uskuteční v Boskovicích 27. resp. 28. května 2019.
U všech zúčastněných je třeba ocenit jejich odvahu, snahu získat novou zkušenost, prosadit se, úspěšně reprezentovat. I neúspěch se pro každého stává novým poznatkem a ponaučením do budoucna.Vy