Krmení zvířátek

V pátek 16. 12. 2022 jsme se s dětmi ze školní družiny vydali do blízkého lesa, abychom nakrmili zvířátka v lese. Než jsme vyšli, pověděli jsme si něco o tom, jaká zvířátka můžeme v zimě vidět a čím se živí.  Děti jim vzaly něco na zub, někdo donesl kaštany a jablíčka, jiný zase nasušené pečivo a mrkev.  Zimní atmosféru nám zpříjemnila kupa nového čerstvého sněhu. Vychovatelka a děti ze ŠD foto