Kovbojové z trojky tančili

Dne 20.10.2023 proběhl v místní sokolovně večer určený pro nejstarší občany Žďárné. Žáci třetí třídy si připravili krátký zábavný program, kterým chtěli potěšit nejen všechny přítomné, ale i svoje rodiče, kteří je přišli podpořit.

Během programu zazněly nacvičené písně, které byly doprovázeny i drobnými scénkami a celé vystoupení pak uzavřeli žáci 3. třídy kovbojským tanečkem, za který sklidili nemalé ovace.

Dětem se vystoupení velmi povedlo a zaslouží si nemalou pochvalu. K.A.