Kartograficko geodetické dny

Žáci 7. třídy se dne  27. září   zúčastnili V. ročníku Kartografických a geodetických dnů aneb pojďte s námi měřit zámek. Akci pořádalo Moravské kartografické centrum Velké Opatovice ve spolupráci s šesti vysokými školami a Zeměměřickým úřadem Praha. V pátek navštívil tuto akci i prezident České kartografické společnosti profesor Václav Talhofer, který celou akci hodnotil velice kladně. Akce se zúčastnilo 414 žáků a bylo odevzdáno 89 pracovních listů. Žáci měli za úkol navštívit 14 stanovišť a jejich činnost byla na jednotlivých stanovištích hodnocena. Dále měli za úkol vyplnit obecně zeměpisnou křížovku. Velikou pochvalu zaslouží skupina chlapců: Jonáš Filouš, Tomáš Jelínek, Adam Souček, Jan Dudek a David Přikryl, kteří se umístili ve své kategorii na krásném 3. místě! 

V pátek dne 4.10.2019 přijede zástupce Kartografického centra pan magistr Vykydal předat našim žákům ocenění za odvedenou práci. Foto