Jaderný soud v 9. třídě

Ve středu 22. 5. 2019 si žáci 9. ročníku již tradičně připravili hodinu fyziky s názvem „Jaderný soud”. Deváťáci se rozdělili do dvou skupin a vžili se do rolí žalobců a zastánců využití jaderných elektráren pro výrobu elektrické energie. Do poroty zasedli mladší spolužáci a také vybraní pedagogové. Diváky tvořili žáci 8. třídy. Obě skupiny žáků se snažily přesvědčit porotu a získat ji na svou stranu. V této netradiční hodině nejde o to, kdo zvítězí, ale jak žáci zvládli zadané téma, jak uměli pracovat s informacemi a jak je prezentovali před porotou a diváky. Žáci tento úkol zvládli velmi dobře, přišli s několika novými nápady a jejich vystupování bylo kultivované. LM foto