Informace pro rodiče

Během první  poloviny měsíce června přijímáme zápisní lístky dětí, které budou v příštím roce navštěvovat školní družinu.  Vzhledem k omezené kapacitě družiny dostanou přednost menší děti a ti, kteří nemají jinou možnost hlídání. Zápisní lístky obdrží žáci 1. a 2. tříd ve škole od p. uč., ostatní zájemci z vyšších tříd jej dostanou na vyžádání (zápisní lístek je k dispozici také na webu školy, www.zszdarna.cz, v sekci „školní družina“-  pod jednotlivými třídami. Zde jsou také fotky našich výrobků a činností). Rodiče nastávajících prvňáčků již byli informováni prostřednictvím svých mateřských škol.

Vyplněný zápisní lístek pak mohou odevzdat své třídní p. učitelce nejpozději do 12. 6. 2017.

O přijetí či nepřijetí do školní družiny bude rozhodnuto do konce školního roku. Děti, které nebudou přijaty do školní družiny, budou pod pedagogickým dozorem v době od 11.50-12.20 do odjezdu autobusu.

Děkujeme všem rodičům za pomoc, sponzorské dary a dětem za jejich práci, snahu a chuť tvořit.

Všem přejeme krásné léto a zase v září se budeme těšit nashledanou!

Mgr. Markéta Blahová