Informace k provozu školy od 1. 2. 2021

Na základě epidemiologické situace se od 1. 2. 2021 nic nemění a zůstává stávající režim.