Hrátky s angličtinou- odpoledne plné úkolů

Děti navštěvující anglický kroužek si měly možnost 5. a 6. června ověřit, kolik se toho za školní rok naučily. Cílem celého odpoledne bylo plnit úkoly na celkem osmi stanovištích. Úkoly byly přizpůsobené věku žáků. Mladší žáci ukázali, nakolik si zapamatovali barvy, čísla, zvířata a další základní slovní zásobu. Pro starší žáky byly připraveny náročnější stanoviště, kde se věnovali úkolům spojeným se slovíčky z oblasti bydlení, školy nebo potravin. Jelikož jsme se v průběhu školního roku seznamovali také s tradicemi v anglicky mluvících zemích, tak také odpovídali na otázky věnované Halloweenu, vánočním a velikonočním svátkům. Poté, co splnili všechny stanoviště a odevzdali kartičku s razítky, s napětím očekávali na hodnocení jejich práce. Všichni žáci se moc snažili, proto obdrželi certifikát s pochvalou za jejich práci. Oba dny pomáhali svým působením na stanovištích i s přípravou žáci 6. a 7. třídy. Tímto jim moc děkuji. Fotky mladších žáků a starších žáků zde. Trnečková