Hrátky s angličtinou – Monsters

Výuku slovní zásoby lidského těla jsme si v anglickém kroužku zpestřili malováním strašidelných příšerek (monsters). Poté, co byli žáci rozděleni do skupin, měli za úkol společně namalovat velkou příšeru. Kromě samotného obrázku si měli připravit její popis v angličtině. V závěru jejich obrázek ukázali ostatním a anglicky o něm povídali. Plakáty s příšerkami byly ukázány žákům z vyšších ročníků, kteří vybrali nejděsivější a nejlépe zpracovanou příšerku. Dětem se zvolené téma moc líbilo. Foto zde. Trnečková