Exkurze v Boskovicích- 9. tř.

Dne 11.10. 2022 se žáci deváté třídy vydali prozkoumat zákoutí Židovské obce v Boskovicích. Prošli si ghetto, navštívili Židovský obecní dům a rabínův byt, ochutnali nekvašený židovský chléb a zavítali také do židovské svatyně – synagogy. Druhou částí výpravy byl program v muzeu zemědělské techniky, kde absolvovali naučný program s názvem Od mechanizace po současnou vizi udržitelného zemědělství, jehož součástí byla práce v komunitním kruhu na aktuální zemědělská témata a poznávání zemědělských plodin. foto EK