Exkurze na výstavu Titanik a do Vida!centra

21. března jsme se s žáky 5.-9. třídy vydali do  Brna, abychom navštívili výstavu o Titaniku. Žáky toto téma velice zajímalo a tak si mohli doplnit svoje znalosti nejen o známé luxusní lodi, která se potopila hned na své první plavbě, ale i době, ve které se Titanik stavěl a plavil. Na výstavě nejvíce zaujaly repliky kajut a původní předměty vylovené z vraku Titaniku v posledních desetiletích. Odpoledne jsme se přesunuli do Vida centra a na vlastní kůži zkoušeli fyzikální zákony, poznávali podstatu některých přírodních jevů a hravou formou se seznamovali s vědou. Zúčastnili jsme se také výukových programů o zvuku, světle a magnetech. Věřím, že si každý odnesl spoustu pěkných zážitků i nových vědomostí. Foto zde. JV