Exkurze – Dlouhé Stráně a papírna v Losinách

V pondělí 7. května se žáci 5. – 9. třídy vydali do Jeseníků. Naším cílem byla přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, která byla zvolena Divem České republiky.  Za krásného slunečného počasí jsme autobusem vyjeli k elektrárně, v informačním centru shlédli film o principu fungování elektrárny a navštívili jsme i halu, pod jejíž podlahou se skrývají turbíny. Potom nás autobus vyvezl kolem dolní nádrže až k horní nádrži. Bylo zajímavé, když nás průvodce upozornil, že večer předtím byla horní nádrž vypuštěná. V době naší návštěvy byla nádrž opět téměř plná.  Z vrcholku hory Dlouhé stráně jsme se mohli díky jasnému počasí kochat i nádhernými výhledy na vrcholky Jeseníků. Další zastávkou byla ruční papírna ve Velkých Losinách, poslední ruční papírna ve střední Evropě s nepřetržitým 400 letým provozem. Kromě muzejních exponátů nám také předvedli ukázku výroby papíru. Návštěva obou míst byla velmi zajímavá. Foto zde. JV