Evropský den jazyků

26. září se každoročně slaví Evropský den jazyků. Letos byl tento den věnován evropským jazykům i na naší základní škole. Žáci 2. stupně celý den tvořili projekty o celkem 15 státech Evropy. Již pár týdnů předem získávali a zpracovávali informace, které potom využili při tvorbě stánku o své zemi. Kromě faktických informací byly jejich prezentace doplněny i tradičním oděvem, pokrmem nebo nějakou typickou věcí jako je například matrjoška. Měli jsme možnost ochutnat ruské pirožky, maďarskou klobásu nebo italskou mozzarellu. Všichni žáci si připravili i několik frází v jazyce dané země. V druhé části projektu navštívily jednotlivé stánky děti prvního stupně. Prvňáčci a druháci si pouze země prohlédli, ostatní získávali i různé informace, které poté zapisovali do připravených archů. Vše vyvrcholilo závěrečným hodnocením, kdy učitelé vybrali z každé třídy nejlépe zpracovanou a odprezentovanou zemi. V 6. třídě bylo nejlepší družstvo, které zastupovalo Francii, sedmáci se nejúspěšněji zhostili  zpracování informací o Holandsku, v osmičce jednoznačně dominovala Itálie a 9. ročník skvěle představil Belgii. Ale nejen tyhle státy byly zpracovány výborně. I ostatní skupiny se svých úkolů zhostily velice dobře, všichni pracovali skvěle a určitě si zaslouží pochvalu, nejen za přípravu, ale i za samotnou práci ve skupině a vlastní prezentaci. foto RO