Důležité sdělení pro rodiče

Na základě opatření MŠMT s platností od 12. října 2020 do 25. října 2020 platí následující:

Pro MŠ se stávající režim nemění.

Pro 1. stupeň ZŠ se stávající režim nemění, školní družina bude fungovat bez omezení.

Pro 2. stupeň ZŠ se zavádí střídavá výuka, tzn., že od 12. 10 – 16. 10. 2020 6. a 7. třída bude mít prezenční výuku (bude zrušena Tv). V této době 8., 9. třída má distanční výuku dle připraveného rozvrhu. Následující týden se třídy druhého stupně vymění (i v tomto týdnu je zrušena Tv). V týdnu, kdy probíhá distanční výuka, je možné odebrat školní oběd za dotovanou cenu do vlastních nádob. Kdo nebude chtít oběd odebírat musí si ho odhlásit.

Dny 26. 10 a 27. 10. 2020 stanovilo MŠMT jako dny volna, kdy není povinná distanční výuka, toto opatření platí pro žáky ZŠ.

Opatření MŠMT

Opatření vlády vzhledem ke COVID-19