DŮLEŽITÉ INFORMACE

Nařízením vlády se od 1. 3. 2021 uzavírá Základní škola  a Mateřská škola Žďárná. Žáci 3. až 9. třídy budou pokračovat v distanční výuce podle rozvrhu. Žáci 1. a 2. třídy se začnou distančně vzdělávat od 2. 3. 2021 podle rozvrhu a pokynů, které rodiče obdrží prostřednictvím EDUPAGE nebo jinými komunikačními kanály od třídních učitelek.